Rechtsgebieden

Strafrecht

Bokhorst & Van Elst Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van het strafrecht. Door heel Nederland staan worden zowel meerderjarige als minderjarige cliënten bijgestaan in kleine tot grote strafzaken, van eerste aanleg bij de rechtbank tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. 

Naast een ruime ervaring in reguliere strafzaken, zoals geweld- en vermogensdelicten, hebben Bokhorst & Van Elst Advocaten tevens veel ervaring op het gebied van het bijzonder strafrecht zoals opiumzaken, verkeerszaken, TBS, ISD, penitentiair recht, ontnemingszaken, bijstandsfraude en fiscaal- en economisch strafrecht. 

Verder kunt u bij Bokhorst & Van Elst Advocaten terecht voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de omzetting van een taakstraf, een klaagschrift tegen de inbeslagname van goederen, het aantekenen van verzet tegen een strafbeschikking, of als slachtoffer in een strafproces.

Ook wordt rechtsbijstand verleend tijdens het verblijf op het politiebureau en tijdens gesprekken bij het Openbaar Ministerie. En indien uw aanvraag VOG wordt afgewezen omdat er sprake is van justitiële documentatie, kan Bokhorst & Van Elst Advocaten u bijstaan bij de bezwaar- en beroepsprocedure. 

Fiscaal recht

Bokhorst & Van Elst Advocaten is ervaren in procedures over belastingen. Indien u problemen heeft met de fiscus en/of met de FIOD (de opsporingsdienst van de belastingdienst) kan Bokhorst & Van Elst Advocaten u adviseren en bijstaan als u betrokken wordt in een procedure. U kunt onder meer bij het kantoor terecht voor bezwaar en beroep, btw (carrousel) fraude, fiscale procedures, fiscaal strafrecht, fiscale boetes, invordering en ontnemingsmaatregelen.

Asielrecht

Bokhorst & Van Elst Advocaten kan u ook bijstaan op het gebied van het asielrecht. Wilt u worden bijgestaan bij uw asielaanvraag, is uw asielaanvraag afgewezen of wordt deze niet in behandeling genomen omdat een ander land verantwoordelijk is, of is uw beroep tegen de afwijzing ongegrond verklaard, dan kan Bokhorst & Van Elst Advocaten u helpen met het indienen van beroep, hoger beroep, of het aanvragen van een voorlopige voorziening.