Advocaten

Mr. E.H. Bokhorst

Mr. Bokhorst studeerde in 1995 af aan de Universiteit te Utrecht en is sinds 1997 werkzaam in de advocatuur. Van meet af aan heeft mr. Bokhorst zich naast strafzaken ook beziggehouden met ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Als zodanig is mr. Bokhorst ook veelvuldig door rechtbanken tot curator benoemd in faillissementen.

Mr. E.D. van Elst

Mr. Van Elst studeerde in 1996 af aan de Universiteit te Utrecht in het straf(proces)recht en is sinds 1997 werkzaam in de advocatuur. Mr. Van Elst heeft zich van aanvang af gespecialiseerd in het strafrecht en zij behandelt alle soorten strafzaken. Ook doet mr. Van Elst asielzaken.